ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY, KARASOVA 6

Anotace

Výtvarné práce jsou dílem žáků 1. – 5. ročníku základní školy, 1. – 9. ročníku základní školy praktické a některá díla jsou od žáků základní školy speciální. Všichni tito žáci se vzdělávají na naší škole. Ve výtvarných pracích rozvíjíme vizuomotorické schopnosti vidění okolního světa, žáci se učí výtvarně zachytit vizuální realitu, ale také utíkají do světa fantazie. Jejich obrázky zachycují půvabný svět rostlin, zvířat, dětí  a objevují svět v přírodních zákonitostech. Prvky poznání začleňují do svých výtvarných počinů. Naše Rubikova kostka je složena z portrétů dětí, zachycení jejich identity reprezentují umělecky ztvárněná jména, z obrázků rostlin a zvířat. Kostka reprezentuje i svět fantazie, který zastupují ukázky z podkladů pro animované filmy.